תפקיד הועדה

 

בפניה יכולים מחויבי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את בקשתם לתקן או לשנות את חובת תשלומי הארנונה.


טבלת אנשי קשר - ועדת ערר לארנונה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ועדת ערר לארנונה 04-9990124 [email protected]
אסנת קציר מזכירת הועדה
עו"ד אביעד קליג' יו"ר
עו"ד שי ליאון חבר ועדה
עו"ד נלי כהן חברת ועדה


כתובת

מועצה אזורית משגב, ועדת הערר לארנונה, ד.נ. משגב 2017900