תושבי משגב היקרים,

  • אנו ערים לתופעת הלכלוך בכבישי הצפון, ביניהם אלו העוברים במוא"ז משגב.
  • לצערנו זו תופעה כלל ארצית בכבישים ראשיים וכן בכבישים הצדדיים.
  • ברור לכולנו שהפתרון הממשי אינו בניקוי הכבישים וצידיהם, אלא בשינוי התנהגותי של משתמשי הדרך, אבל עד אז המועצה פעלה ופועלת רבות מול חברת נתיבי ישראל כדי שתבצע את אחריותה בניקיון צדי הכבישים בשטח המועצה ברמות הצלחה משתנות...
  • אנו מבקשים מהתושבים להשתמש במנגנוני הדיווח של נתיבי ישראל ומשרד החקלאות, שלרוב גורמים לניקוי צידי הדרכים ולהצטרף למאמצי המועצה מולם.

חשוב לדעת שכל פניה של אזרחים למוקד נתיבי ישראל (2120*) וכל מכתב שנשלח להנהלת נתיבי ישראל, מעלה את הסיכוי לטיפול מהיר ומשמעותי.