רשות מקומית מחוייבת להתקשר עם ספקיה על פי חוק, בהליך מבוקר, הוגן, ושקוף אשר מוודא שמירה על הקופה ציבורית וגם קבלת שירות איכותי.

 

כאשר יש למועצה צורך לבצע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, היא יכולה להתקשר עם יועץ בהליך הפטור ממכרז הקרוי נוהל יועצים.