• מועצה אזורית משגב עוברת לנהל את מאגר היועצים באמצעות מערכת יעודית דיגיטלית.
  • חלק מיועצי המועצה כבר השלימו את הרשמתם למאגר הממחושב וחלק טרם הסדירו את הרשמתם.