היחידה להתנדבות, האגף לשירותים חברתיים במועצה האזורית משגב פועלת לחיזוק חוסנם של הפרט והקהילה תוך יצירת שותפות ותמיכה קהילתית באמצעות פיתוח נושא ההתנדבות.
היחידה יוזמת, מלווה ומקדמת יוזמות של תושבים לכדי תוכניות התנדבות המרחיבות את השירותים הניתנים ע"י הרשות ופועלת בשותפות עם ארגונים ומוסדות בקהילה.
ביחידה מעל 1000 מתנדבים המשולבים בתוכניות ההתנדבות במשגב.

אסנת קציר
מזכירת מחלקה
04-9990124