מועצה אזורית משגב – גזברות  
הזמנת עבודה לאיש שטח שומה של המועצה

 

 

הנחיות למפקח: (חובה) שדה חובה

 
           חובה לצלם את הנכס מבפנים ומבחוץ ולהראות מה מצבו