מתנדבות ומתנדבים יקרים, 
אם תרצו להתנדב במספר תחומים 
או למספר תוכניות התנדבות, 
עליכן/ם להרשם לכל תחום בנפרד.

ניתן ורצוי להרשם לאחר הכניסה לאזור האישי שלכם באתר שתקל על מילוי הפרטים...בבקשה בחרו מהרשימה. אם התפקיד המבוקש אינו ברשימה, רשמו את התפקיד המבוקש בהערות.
בבקשה בחרו מהרשימה. אם התוכנית (המסגרת) המבוקשת אינה ברשימה, רשמו את התוכנית המבוקשת בהערות.


רשמו כאן כישורים ויכולות מיוחדות או בקשות הערות שיסיעו לנו להתאים לכם את מסגרת התנדבות המיטבית