לידיעתכם, רשות המיסים הקשיחה לאחרונה את מדיניותה באשר למתן אישורי תושב לרווקים המתגוררים בבית הוריהם. באופן כללי, רווקים נדרשים להוכיח שהם גרים בבית הוריהם ובמיוחד כאשר מתבצעת דרישה רטרוטאקטיבית להחזר מס. רשות המיסים אינה מסתפקת בהצהרת ההורים על מגורי ילדיהם עימם, כבעבר.

ככל הידוע לנו הדרישות של רשות המיסים מצעירים הגרים בבית הוריהם הן:

  • מקום המגורים הרשום בתעודת הזהות יהיה הישוב שבו מתגורר המבקש, שנה לפחות.
  • צעירים רווקים  המתגוררים עם הוריהם יצרפו גם צילום תלוש שכר המוכיח שהם עובדים באיזור המגורים ואישור מהמעסיק שמשלם להם החזרי נסיעות מהישוב בו הם גרים למקום העבודה.
  • המתגורר במועצה אך עובד מחוץ לאזור – יש לפנות לקבלת האישור ישירות למס הכנסה בכרמיאל.
  • סטודנטים הלומדים מחוץ לאזור מתבקשים לצרף גם אישור לימודים עדכני.
  • צעירים נשואים אשר גרים אצל ההורים – יש להביא תלושי שכר של שני בני הזוג, לפחות אחד מהם עובד באיזור. חובה ששני בני הזוג יהיו רשומים בתעודת הזהות בישוב. אם יש ילדים – אישור שרשומים במערכת החינוך בישוב/במשגב.

חשוב לדעת, המועצה האזורית מונחית בעניין מתן אישורי התושב ע"י רשות המיסים ופועלת בהתאם. למועצה אין גמישות או שיקול דעת בנושא.
פעולה שאינה בהתאם להנחיות אינה חוקית ולכן אינה אפשרית מבחינת המועצה.
מתן האישורים מתבצע ע"י מזכירי הישובים שקיבלו הדרכה מדוייקת באשר להנפקת אישורי תושב לרווקים המתגוררים בבתי ההוריהם.
במקרה שלהבנתכם ילידכם המתגוררים עימכם זכאים לאישורי תושב ואין ביכולת מזכיר/ת הישוב להנפיק לכם אותה בשל ההנחיות שניתנו, רצוי ומומלץ לפנות לרשות המיסים בכרמיאל בנושא.