המועצה פועלת לקידום פיתוח בר-קיימא ושימור השטחים הפתוחים החשובים בשטחה


רוצים לקחת חלק בקידום הסקר ולתרום לתכנון העתידי?
אתן ואתם כתושבי המקום, מכירים טוב מכולם את הסביבה הקרובה אליכם.
מכירים אתר פריחה נדיר? קינון של עופות דורסים? בור מים מיוחד או גת עתיקה?

נשמח לקבל מידע על ערכי טבע, נוף, מורשת וערכים ייחודיים אחרים שמוכרים לכם. 

  • השלב הראשון הוא הקמת בסיס מידע עדכני ומדויק לערכי הטבע, הנוף והמורשת במועצה – וגם לכם יש בו תפקיד.
  • לשם כך, ייצא בקרוב לדרך סקר טבע ונוף בשטחים הפתוחים של המועצה: יערות, שמורות טבע, חורש טבעי ושטחים חקלאיים, שמהווים 90% משטח המועצה.
  • זהו הסקר המקיף הראשון שבוחן בשיטתיות את כל תחום המועצה.
  • על בסיס ממצאי הסקר תוכל המועצה לנהל את הממשק של שימור מול פיתוח ולשמור על השטחים הפתוחים.

ליצירת קשר: ענבר שניצר – רכזת הסקר דוא"ל:  [email protected]
ניתן גם לפנות לאגף שפ"ע ואיכות הסביבה

מירי פרחי
אחראית רישוי עסקים ומזכירת אגף שפ"ע
04-9902317

הטופס במצב בדיקות ויועבר למסוף סליקה פיקטיבי לבדיקת התהליך
דיווח על ערכי טבע, נוף, מורשת וערכי סביבה ייחודיים
 

ערכי טבע, נוף, מורשת וערכים ייחודיים אחרים שמוכרים לכם

ישוב, מיקום גיאוגרפי, תיאור המקום

 

 

 

 


 
פרטי המדווח/ת

מאיזה ישוב אתם ?

 
 

 


 

סקר טבע, נוף ומורשת האדם - משגב - מידע מתושבים.pdf