• קיבוץ תובל קולטת משפחות חדשות לחברות מלאה בקיבוץ. 

  • הבנייה תהיה באמצעות חברת "בית בקיבוץ" בשיטת בנייה מרוכזת לפי דגמים צומחים. 

  • בשלב ראשון מדובר ב18 מגרשים.


     


 למידע נוסף - [email protected]