אנו שמחים להודיע כי ההרשמה להרחבה זית באבטליון התמלאה!

ניתן כעת להצטרף לרשימת המתנה (למקרה שמועמדים לא יתקבלו או יבטלו מרצונם) הרשימה פתוחה ל30 הנרשמים הראשונים ועד לתאריך 30/7/23.
דרוג רשימת ההמתנה הינו ע״פ הניקוד של כל מועמד בהתאם לתבחינים המפורסמים.

אין צורך בתשלום מקדמה לרשימת ההמתנה 

מאחלים לכולם בהצלחה .

אגודת מתיישבי אבטליון.