טבלת אנשי קשר - המחלקה לקידום נוער
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אייל כהן מנהל המחלקה 04-6986522 [email protected]
מזכירת המחלקה 04-6986522 [email protected]
לימור לוגסי מנהלת היחידה 04-6986520 [email protected]
אורלי אזולאי מנהלת השכלה קידום נוער 04-6986519 [email protected]
מייקרים 04-6986521

מיקום: מועצה אזורית משגב

המחלקה לחינוך וטיפול בילדים ונוער-אגף א'

המחלקה אחראית על פיתוח פתרונות וכלים להפעלת מערך השירותים  לחינוך וטיפול בילדים ובני נוער בסיכון, תוך יצירת רצף חינוכי -טיפולי בתוך משגב.

פעילות המחלקה לקידום נוער-היל"ה מתבצעת במסגרת הקהילה ובמסגרות ייחודיות לנוער בסיכון

המחלקה כוללת:

 קצינות ביקור סדיר - שמטרתן לאתר ולעזור לתלמידים שיש להם קושי בביקור סדיר במסגרת בית הספר, תוך יצירת תכנית תומכת. במקרים מסוימים ידאגו לשיבוץ במערכת חלופית.

"ניר"  היחידה לקידום נוער-הילה,  בשיתוף אגף רווחה וקהילה -  תפקידה לייצר מרחב חינוכי - השכלתי - טיפולי, לנערות ונערים שלא מצאו את מקומם בתוך בתי הספר.
קידום נוער - היל"ה פועלת כ"רשת ביטחון" שפורס משרד החינוך ברשויות המקומיות, לטיפול בילדים ובבני נוער שנשרו ממסגרות החינוך הפורמאליות, והמצויים בנשירה גלויה. היחידה מהווה מסגרת חינוכית ייחודית מוכרת הפועלת לחינוך ולהשלמת השכלה של בני הנוער, ואף מסייעת לבני הנוער במעבר לחיים בוגרים, פעילים ומועילים. היחידה לקידום נוער מפעילה את תוכנית 360,  תוכנית ממשלתית ללווי נערים ונערות שנמצאים במצב סיכון, (מופעל רק במגזר הבדווי).

ייצור פתרונות  וכלים לבתי הספרבשותפות הארגונים במועצה (בתי ספר, מחלקת נוער-להב"ה ) כדי לעזור להכיל נערים/תלמידים במצבי סיכון שונים כגון : מדריכי מניעה וקבוצות העצמה.

צוות המחלקה מורכב מאנשי חינוך, מורים, אנשי טיפול  ומדריכים מקצועיים .

אוכלוסיית היעד

בני/ות נוער מנותקים/ות בגילאי 13-19, שנשרו ממערכת החינוך ואינם/ן משובצים/ות במסגרת חינוך פורמאלית כל שהיא.
בני/ות נוער שנמצאים/ות במצבי סיכון- שהם או משפחתם מחפשים עזרה או סיוע.
תלמידים/ות של מסגרות חינוכיות המבקשים לתת להם/ן תמיכה נוספת.

עקרונות הליבה בתפיסת העבודה

מניתוק לשילוב - שילוב מחדש של ילדים, ילדות בני ובנות נוער מנותקים במערכות החינוך הפורמאליות.
השלמת השכלה - מימוש זכותם של בני נוער מנותקים להשלים את השכלתם לתעודות פורמאליות, לרבות בגרויות עיוניות וטכנולוגיות.
הכנת הנוער לעולם העבודה - הכנת הנוער לעולם התעסוקה העתידי כולל: פיתוח ראיית תעסוקה עתידית, הכשרות לעיסוקים, פיתוח מסוגלות תעסוקתית, הקניית מיומנויות וחוויית עבודה מוצלחת.
הכנת הנוער לשירות צבאי/אזרחי - הכנת הנוער לשירות צבאי או אזרחי תוך שילובו בתוכניות למעורבות חברתית והתנדבות בקהילה.
מנהיגות ותרומה לקהילה - חיזוק מעורבותם של בני הנוער בקהילה תוך שילובם בפעולות התנדבות ותרומה לקהילה.
הפחתת התנהגויות סיכון - חיזוק גורמי חוסן חיוביים בשילוב עם תכניות למניעת התנהגויות סיכון.
מניעת נשירה - סיוע לתלמידים בסכנת נשירה באמצעות שירותי חינוך-טיפול האמונים על חיזוק יכולת השתלבותם בבתי הספר.
התייחסות לשלב ההתבגרות - ראיית עולמו הריגשי והנפשי של המתבגר כנושא משמעותי שיש להתייחס אליו.