בבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו ביום 27/2/2024 נבחרו נציגי הישובים הבאים למליאת המועצה

שם היישוב שם חבר/ת המליאה כתובת דוא"ל
אבטליון יריב המאירי [email protected]
אשבל ליאור דינרמן [email protected]
אשחר חני בן שימול [email protected]
גילון אסף אברהמי [email protected]
דמיידה דיאב יונס דיאב [email protected]
הר חלוץ אמיר בשן [email protected]
הררית אבי גרבובסקי [email protected]
חוסנייה חוסיין סואעד  [email protected]
חרשים דן בבלי [email protected]
טל אל מיכל מינצר [email protected]
יובלים אופיר ויצמן [email protected]
יודפת אראל עוזיאל [email protected]
יעד רמה טויג [email protected]
כישור תלם חורין [email protected]
כמאנה זיאד סואעד [email protected]
כמון אמיר אביב [email protected]
לבון אורן ג'וליאן [email protected]
לוטם נורית צ'סניק שקד [email protected]
מורן אביתר לוי [email protected]
מורשת מירב טלר [email protected]
מכמנים פבל טריפונוב [email protected]
מנוף מוישה זילברשטיין [email protected]
מעלה צביה רונן גל [email protected]
מצפה אבי"ב מיקי (מיכל) מלך [email protected]
סלאמה אחמד עלי סואעד [email protected]
עצמון אורה זיגלמן [email protected]
ערב אל נעים חוסין מוחמד נעים [email protected]
צורית חיים כץ [email protected]
קורנית יהודית סלע [email protected]
ראס אל עין סעדה נקולא [email protected]
רקפת אילן בלוך [email protected]
שורשים חיים ריס [email protected]
שכניה נלי כהן [email protected]
תובל תמר ויינר  [email protected]