1
סוג הבקשה
2
פרטי הנכס
3
פרטי מגיש הבקשה/בא כח
4
פרטי המעבירים
5
פרטי הנעברים
6
צירוף מסמכים

בקשה לקבלת אישור העדר חובות ממועצה אזורית משגב וקולחי משגב

 

פרטי הנכס

 

פרטי מגיש הבקשה/בא כח

נא לרשום, כתובת מלאה כולל מיקוד ומספר תא דואר

 

פרטי המעביר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי הנעבר:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Browser not supported

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

מוסטפא קאסם
מרכז פניות תושבים ואישורים
04-9902357