מכרזי כח אדם ודרושים למועצה

מכרזי כח אדם ודרושים למועצה
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
67/24- עובד/ת סוציאלי/ת אזרחים ותיקים ובני משפחה מטפלים דרושים 18/04/2024 27/04/2024
61/24- רכז/ת מוניציפאלי/ת לדמיידה וראס אל עין פומבי 15/04/2024 28/04/2024
70/24- מרכז/ת מתנדבים– אגף רווחה וקהילה פומבי 15/04/2024 28/04/2024
66/24- עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת לתכנית צוותי חוסן וחירום בישובים דרושים 14/04/2024 27/04/2024
65/24- עובד/ת חינוך טיפול ביחידה לקידום נוער פומבי 10/04/2024 23/04/2024
לעיון ופרסום בלוח הדרושים הכללי (לא משרות מועצה) דרושים 15/06/2023 30/06/2029

עבור לארכיון המכרזים