מכרזי כח אדם ודרושים למועצה

מכרזי כח אדם ודרושים למועצה
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז מועד אחרון להגשה
26/24- עובד/ת סוציאלי/ת מרחבי/ת (משפחה וקהילה) דרושים 22/02/2024 02/03/2024
לעיון ופרסום בלוח הדרושים הכללי (לא משרות מועצה) דרושים 15/06/2023 30/06/2029

עבור לארכיון המכרזים