ניתן לפנות טלפונית ובמייל

מוקד מוניציפאלי 24/7
04-9902333
מוקד מוניציפאלי 24/7
04-9902333
וואטסאפ מוקד מוניציפאלי
052-6183790

או באמצעות מילוי הפרטים כאן