אירועים במועצה אזורית משגב בתאריך- 27/05/2017 -
היום: 5/25/2018 1:58:47 AM


תאריך: התחלה: סיום: סוג: כותרת: שם המזמין: מיקום:יומן אישי
27/05/2017 10:30 12:30 ארוע קהילה תערוכת האמנויות ה-18 של תלמידי 'תבנית החינוך המוזהב' מרים אברמסון מעלה צביה הוסף
27/05/2017 17:00 19:00 ארוע קהילה תערוכת האומנויות ה-18 של תבנית החינוך המוזהב מרים אברהמסון מעלה צביה הוסף
לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית