לוח זמני הסעים בישובים היהודים תשע"ח

 

מקיף

משגב

יסודי

משגב

הר

שכניה

הר

גילון

גליל

הרדוף

יסודי 

מורשת

אולפנה

טבריה

אולפנה

סגולה

אדם

חברה

וטבע

פרחי

אהרון

שדה 

יעקב

אבטליון

7:00

 

7:45

 

 

6:55

 

 

 

 

 

 

אשבל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:10

 

 

אשחר

7:00

7:40

 

 

 

 

7:30

7:00

 

 

 

6:25

גילון

7:00

 

 

7:55

 

 

 

 

 

 

 

 

הררית

7:00

 

7:35

 

 

6:50

 

 

 

 

 

 

חלוץ

7:00

 

 

7:30

 

 

 

 

 

 

 

 

חרשים

7:00

 

 

7:25

 

6:10

 

 

 

 

 

 

טל אל

7:00

 

 

7:25

 

6:10

 

 

 

 

 

 

יובלים

7:20

7:35

 

 

 

6:50

7:40

 

 

 

 

 

יודפת

7:20

 

7:35

 

 

7:10

7:35

 

 

 

 

 

יעד

7:35

7:45

 

 

 

6:50

 

 

 

 

 

 

כמון

7:00

 

 

7:30

 

6:30

 

 

 

 

 

 

כרמיאל

6:45

 

 

 

 

6:40

 

 

 

 

 

 

לבון

7:00

 

 

7:25

 

 

 

 

 

 

 

 

לוטם

7:00

7:20

 

 

 

6:30

 

 

 

 

 

 

מ.אביב

7:00

 

7:35

 

 

7:25

7:25

 

 

 

 

 

מ.צביה

7:10

 

 

 

 

6:40

 

 

 

 

 

 

מורן

7:00

 

 

7:20

 

 

7:15

 

 

 

 

 

מורשת

7:10

 

 

 

 

 

 

7:15

7:30

 

6:40

6:45

מכמנים

7:00

 

 

7:20

 

 

 

 

 

 

 

 

מנוף

7:00

 

8:00

 

 

7:20

 

 

 

 

 

 

משגב

 

 

 

 

 

7:10

 

 

 

 

 

 

עצמון

7:35

7:50

 

 

 

6:55

 

 

 

 

 

 

פלך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צורית

7:00

 

 

7:55

 

6:30

 

 

 

 

 

 

קורנית

7:00

 

 

 

 

7:20

 

 

7:15

 

 

 

רקפת

 

7:50

 

 

 

7:00

 

 

 

 

 

 

שורשים

7:20

7:35

 

 

 

6:50

 

6:45

 

 

 

 

שכניה

7:00

 

 

 

 

7:20

 

 

7:15

 

 

 

תובל

7:00

 

 

7:15

 

 

 

 

 

 

 

 לוח זמני הסעות בישובים הבדואים תשע"ח

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית