מכרזי כ"אלמועצה אזורית משגב דרוש/ה: מדריך/ה לקידום נוער לאוכלוסיה הבדואית לתכנית הלאומית "360"

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: אחראי/ת התחנה לטיפול משפחתי באגף לשירותים חברתיים

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: עובד/ת גזברות מרכז/ת ארנונה והנחות

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: רכז/ת השכלה קידום נוער

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
nirits@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית