מכרזי כ"אלמועצה אזורית משגב דרוש/ה: מוביל בריאות בישובים הבדואים באגף לשירותים חברתיים

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: רכז/ת הדרכה למפעם גליל מערבי

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: רכז/ת תכנית צהרונים ופעילות א' – ג'

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: עובד/ת סוציאלי/ת מדריך/ה – ראש צוות

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: מנהל/ת שירות פסיכולוגי-חינוכי

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: פסיכולוג/ית חינוכי/ת לעבודה בשירות הפסיכולוגי-חינוכי (מוכר להתמחות) בבתי הספר ובגנים במגזר היהודי

למועצה אזורית משגב דרוש/ה: רכז/ת קהילה וסביבה

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
nirits@misgav.org.il
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית