מהיום ממחזרים (גם) עפ"י חוק

חוק עזר למשגב (מיחזור), התשע"ז – 2017 נכנס לתוקף. החוק קובע כי יש להשליך אשפה למיכל היעודי ומחייב הפרדת פסולת אורגנית.

 

חוק העזר למיחזור התשע"ז – 2017 אושר לפרסום ברשומות לאחר תהליך ממושך, שכלל את פרסום טיוטת החוק להערות הציבור בראשית אפריל 2014, דיונים משמעותיים בהערות והעברתו לאישור המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים.  
חוק העזר מותאם למציאות המתהווה בעידן המיחזור, ולו שלוש מטרות עיקריות: 

?    עיגון נורמטיבי של חובת הפרדת פסולת למיחזור. 
?    קביעת כללים והסדרים הנוגעים להצבת כלי האצירה ופינויים.
?    קביעת כללי מסגרת להטלת עונשים לאכיפת חובת הפרדת פסולת במקור. 
החוק מעגן את חובת המיחזור הן לגבי תושבי המועצה והן לגבי עסקים הפועלים בתחומה. הוא כולל התייחסות לכל סוגי הפסולת למיחזור ומעניק סמכויות פיקוח ואכיפה למועצה במידה ואלה ידרשו. 

חוק העזר קובע חובה על כל תושב להשליך את הפסולת המיועדת למיחזור למיכל המתאים שהתקינה המועצה והוא מאפשר למועצה לחייב בעלי עסקים ובעלי נכסים להתקין על חשבונם כלי אצירה בהתאם. החוק כולל הוראה מפורשת האוסרת השלכת אשפה שלא למיחזור לפח המיחזור: "לא ישליך אדם אשפה למיכל יעודי או למתקן מיחזור".  בחוק מצויה גם הוראה מפורטת בדבר החובה להפריד פסולת אורגנית: בעל נכס או המחזיק בנכס יפנה כל פסולת פריקה ביולוגית  המצויה בתחום הנכס שבחזקתו למיכל יעודי  או למתקן ביתי". 

רון שני – ראש המועצה: "קהילת משגב היא בין הממחזרות והמקיימות בארץ והחוק יעגן וימסד ערכים אלה, החל מהבתים הפרטיים, דרך בתי התינוקות, הגנים ובתי הספר ועד בתי העסק והמפעלים. 
אני מבקש  להודות למתנדבי ועדת קיימות של המועצה שיזמו את החוק וטרחו על המענה להערות הציבור, לציבור שהגיב והעיר וליועצים המשפטיים שליוו אותנו בתהליך." 12.9.17

פרסומים נוספים - חדשות

לאתר הקתדרה במשגבלאתר מרכז קהילתי משגבלאתר יישוב לדורותלאתר הנופלים
צרו קשר
ד.נ. משגב 20179|
דוברות המועצה|
טלפון:04-9902311|
פקס:04-9902315|
כל הזכויות שמורות למועצה אזורית משגב, טלפון:04-9902311. האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראת הדין הרלוונטית כפי שתהיינה מעת לעת.
מועצה אזורית משגב - דף הבית