מח' רישוי עסקים גובה אגרות שונות בגין רשיונות עסק והיתרים שונים.

להלן הנושאים עבורם תגבה אגרה (האגרות מתעדכנות מדי שנה, התעריף נקבע עפ"י דיווח של משרד הפנים) המחיר המחייב הוא זה שיחושב במח' רישוי עסקים ביום הפקת החיוב.

נושא אגרה בש"ח
אגרת בקשה לרשיון עסק או היתר זמני לעסק מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים. 323
אגרת העתק מרשיון עסק ומהיתר זמני מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים. 161.5
אגרת חידוש רשיון עסק (בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון) מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים. 323

אגרת בקשה לחוות דעת מיקדמית מחושבת לפי כל פריט בנפרד על פי צו רישוי עסקים.

323

מעודכן לתאריך 1 באפריל 2021  (וזו לא מתיחה)- אגרת רישוי


שרות זה מיועד אך ורק לעסקים הממוקמים בתחומי המועצה האזורית משגב.
נא לא לשלם כאן אגרה אם אינכם בטוחים שהעסק ממוקם בתחום המועצה.
במקרה של ספק, אנא פנו למחלקת רישוי עסקים.

מירי פרחי
מזכירת אגף שפ"ע
04-9902317


לצפיה בתקנון התשלומים דרך האתר

תקנון תשלומים * שדה חובה

אני מאשר/ת שקראתי את תקנון התשלומים ואני מסכים/מה לנאמר בו