תושבים יקרים,

אישור תושבות בישובי משגב, עשוי לזכות אתכם בהנחה בתשלומי מס הכנסה.
כדי לחסוך לכם טרחה, המועצה יוזמת גם השנה הפקה ושליחה מרוכזת של אישורי תושב לאלו שעל פי המידע שבידינו זכאים לקבל אותם.
רבים מכם מקבלים מאיתנו את אישור התושב באופן אוטומטי במייל (למי שיש במועצה מייל מעודכן שלו/ה).
רבים אחרים מקבלים אותם מהמועצה מודפסים, בחלוקה דרך מזכירויות הישובים.

מי יוכל לקבל אישור תושב אוטומאטי למייל?
מי שממלא את כל התנאים הבאים:

  1.      יש להיות רשומים במרשם התושבים (רשות האוכלוסין-משרד הפנים), כתושבי משגב לפני 1/1/2020.
  2.      עליכם להיות רשומים במועצה כמשלמי ארנונה לנכס במשגב.
  3.      עליכם להיות רשומים ב"קולחי משגב" כמשלמי אגרת ביוב.
  4.      אם יש לכם ילדים הצעירים מגיל 18, על אחד מהם לכל הפחות להיות רשום במערכת החינוך במשגב  או אם ילדכם הצעיר ביותר  עבר את גיל 18.
  5.      ברשותנו המייל המעודכן שלך.

שימו לב ! כתובות מייל שהתקבלו לאחר 17/12/2021 לא יאפשרו לנו להפיק עבורכם באופן אוטומטי אישורי תושב לשנת 2022.
הם ישמשו להפקת אישורי תושב אוטומטיים לשנת 2023...

לחילופין, מי שאינו עומד בכל התנאים לעיל, ולכן לא ניתן להפיק עבורו/ה אישור תושב באופן אוטומטי,
יכול/ה עדיין לקבל אישור תושב לשנת 2023 ממזכירות היישוב,
על ידי מילוי טופס זה https://mas.misgav.org.il/ 
החל מ ה 03/01/22


 

 


הנני מאשר/ת ומתחייב/ת כי לא תהיינה לי כל טענות ו/או דרישות כלפיכם בקשר עם מתכונת משלוח זו. מוסכם עלי כי דואר אלקטרוני שנשלח לכתובת המייל שצוינה להלן, ולא התקבלה אצלכם לגביו הודעה כי שיגורו נכשל, יחשב כנמסר לי ביום העסקים הראשון שלאחר שיגורו. ידוע לי ואני מסכים/מה כי קבלת אישור תושב באמצעות הדואר האלקטרוני הינו במקום קבלת אישור התושב באמצעות מזכירות היישוב בתיבת הדואר, לכל דבר ועניין. ידוע לי כי הסכמתי זו ניתנת לביטול בכל עת, באמצעות הודעה בכתב מטעמי ללשכת ראש המועצה. ידוע לי כי השינוי על פי הודעה זו ייכנס לתוקף תוך 45 יום מיום ההודעה. אני מאשר/ת לשלוח לכתובת דוא"ל זו מידע מהמועצה.