אישור תושב לשנת 2020 לצרכי מס בלבד

אישורי תושב לשנת 2020 יופקו במהלך המרוכז של המועצה לכל מי שעונה על 4 תנאים מצטברים:

  • רישום במרשם האוכלוסין
  • רישום כמשלם ארנונה
  • ילדים רשומים במערכת החינוך במשגב (למי שיש ילדים מתחת לגיל 18)
  • רישום כמשלם אגרת ביוב ב"קולחי משגב"

לזכאים נשלחו אישורים במרוכז, במייל או בעותק מודפס, עד לתאריך 15/1/2020.

שימו לב – תושבי היישובים דמיידה, מורשת, מצפה אביב, קורנית, יודפת ואבטליון, 
קיבלו אישור זכאות עד ה-26.6.20
.

מי שלא קיבל אישור מהמועצה, עד לתאריך ה-20/1/2020, מוזמן לפנות למזכירות הישוב לקבלת אישור .

לנוחיות המבקשים ניתן להגיש בקשה מקוונת באתר המועצה, שתגיע למזכירות הישוב.

במקרים חריגים בלבד ניתן לקבל שירות במועצה, אצל דניאל דימרי בן-סימון.

אפשר לפנות גם במייל – daniel@misgav.org.il  (רק במקרים שתושב עבר מישוב לישוב ואין לו אפשרות לקבל אישור בישוב שלו).

לידיעתכם - אישור תושב של 2020, תקף גם לשנים קודמות (2018-2019), מאחר ובאישור רשום מאיזה תאריך התושב גר בישוב.

כרגע אין קבלת קהל

תושבי כמאנה וסלאמה מוזמנים לפנותך -

דוד מטק
מלווה ישובים בדואיים
050-5850081


 

למילוי טופס מקוון לקבלת אישור תושב

לעדכון כתובת מיל לקבלת אישור תושב - לזכאים