אישור תושב לשנת 2020

אישורי תושב לשנת 2020 יופקו במהלך המרוכז של המועצה לכל מי שעונה על 4 תנאים מצטברים:

  • רישום במרשם האוכלוסין
  • רישום כמשלם ארנונה
  • ילדים רשומים במערכת החינוך במשגב (למי שיש ילדים מתחת לגיל 18)
  • רישום כמשלם אגרת ביוב ב"קולחי משגב"

לזכאים יישלחו אישורים במרוכז, במייל או בעותק מודפס, עד לתאריך 15/1/2020.

שימו לב – תושבי הישובים דמיידה, מורשת, מצפה אביב, קורנית, יודפת ואבטליון, יקבלו אישורים רק לאחר אישור ממס הכנסה על הזכאות שלהם בשנת 2020.

מי שלא יקבל אישור מהמועצה, עד לתאריך ה-20/1/2020, יוכל לפנות למזכירות הישוב לקבלת אישור .

לנוחיות המבקשים ניתן להגיש בקשה מקוונת באתר המועצה, שתגיע למזכירות הישוב.

במקרים חריגים בלבד ניתן לקבל שירות במועצה, אצל חיה שאל בגזברות המועצה

בימי ראשון בשעות 9:00-12:00 , 14:00-16:00.

אפשר לפנות גם במייל – hayab@misgav.org.il  (רק במקרים שתושב עבר מישוב לישוב ואין לו אפשרות לקבל אישור בישוב שלו).

לידיעתכם - אישור תושב של 2020, תקף גם לשנים קודמות (2018-2019), מאחר ובאישור רשום מאיזה תאריך התושב גר בישוב.

קבלת קהל:

חיה שאל
מזכירת גזברית ואחראית אישורי תושב
04-9902359
שיר אבלנה
מזכירת לשכה
04-9902310
לשכה
04-9902030
 

יום א' בין השעות 12:00 – 9:00,  16:00 – 14:00.

למילוי טופס מקוון לקבלת אישור תושב

לעדכון כתובת מיל לקבלת אישור תושב - לזכאים