אישורי תושב לצורך קבלת הנחות במס הכנסה לשנת 2019

על פי דרישת רשות המסים (מס הכנסה) יש להמציא למעסיק/לרשויות המס אישור תושב בכל שנה מחדש.

רשימת הישובים הזכאים להנחה מפורסמת כל שנה במהלך חודש ינואר באתר של רשות המיסים.

הקריטריונים למתן אישור תושב והזכאות לקבל הנחה נקבעים ע"י רשות המיסים:

  1.      רישום במרשם התושבים במשגב שנה לפחות, (מה-1/1/2018) – תנאי סף!
  2.      משלם/ת ארנונה במרשם המשלמים במועצה.
  3.      משלם/ת מים/אגרת ביוב בקולחי משגב, (עם זיהוי של תעודת הזהות).
  4.      במידה ויש ילדים מתחת לגיל 18 – לפחות אחד הילדים רשום במערכת החינוך במשגב.

לכל הנ"ל שעומדים בכל הקריטריונים יופקו אישורים בשני אופנים:

  • משלוח במייל, למי שמשלם בהוראת קבע בגזברות המועצה ורשומה כתובת המייל במערכת, (כולל מע' החינוך).
  • אישורים מודפסים שיחולקו למזכירויות הישובים, אשר ידאגו לחלוקת האישורים בתיבות הדואר.

החל מה-10/1/2019 נפתחה האפשרות לקבלת טופס מקוון במזכירויות היישובים, לכל מי שלא קיבל אישור במהלך הראשון.

קבלת קהל:

הודעה 

ביום שני הקרוב ה- 25/11, באופן חד פעמי לא יהיה מענה טלפוני ולא תתקיים קבלת קהל.

חיה שאל
מזכירת צוות ניהולי
04-9902359
 

יום ב' בין השעות 12:00 – 9:00.

יום ה' בין השעות 12:00 – 9:00 + 16:00 – 14:00.

למילוי טופס מקוון לקבלת אישור תושב

לעדכון כתובת מיל לקבלת אישור תושב - לזכאים