היחידה להתנדבות, האגף לשרותים חברתיים במועצה האזורית משגב פועלת לחיזוק חוסנם של הפרט והקהילה תוך יצירת שותפות ותמיכה קהילתית באמצעות פיתוח נושא ההתנדבות. היחידה יוזמת, מלווה ומקדמת יוזמות של תושבים לכדי תוכניות התנדבות המרחיבות את השירותים הניתנים ע"י הרשות. פועלת בשותפות עם עמותות ומוסדות בקהילה. ביחידה כ-1,200 מתנדבים המשולבים ביחידות ההתנדבות במשגב.

 

 

מעוניינות ומעוניינים להצטרף אלינו?

 

תוכניות ארגונים ועמותות במשגב 2021.pdf