הגענו לכאן היום לכבד ולהוקיר את זכרם של אחינו ואחיותינו, בנינו ובנותינו, שמסרו נפשם בשירות בטחון ישראל ופעולות האיבה.

בכל מדינת ישראל אנו פוקדים את בתי העלמין, בהם קבורים 24,213 חללי מערכות ישראל ו – 4,255 חללי פעולות האיבה.

אנחנו שייכם לאדמה הזאת וסופנו להטמן בתוכה.

בינתיים אנו נשתדל לחיות חיים ראויים לזכרם של יקירנו.

יקירנו החללים היו שותפים לערכינו - שירות, קוממיות וריבונות מדינת ישראל, "להיות עם חופשי בארצנו".

"ישנם דברים, שעבורם אנו מוכנים "למסור את נפשינו,לסכן את חיינו". – את זה אמר ד"ר מרטין לותר קינג ג'וניור, האיש עם החלום.

אנו ניאחז באדמת הגליל, ונפנה את מרצנו לבניה ויצירה, לשיתוף פעולה ושלום, באהבה ובמסירות, ככל יכולתינו. למען חללינו, למען אחינו ואחיותינו, למען אבותינו ואמהותינו, לדורותם, למען עתיד ילדינו, משפחתינו וקהילותינו.

150 שנות התיישובת ושיבת ציון, 75 שנות עצמאות, 40 שנות משגב - הכל "כהרף עיין" "בנצח ישראל" - "נצח ישראל לא ישקר" (שמואל א', טו'/כט').

בשם קהילת משגב אני מבקש לנחם את המשפחות השכולות.

בשמי ובשם כל מי שהשתתף בטקסי הזכרון, אני מצהיר בפני הנופלים שטמונים פה:

חיינו הם זכות שאתם הענקתם לנו במותכם. נזכור ולא נשכח אתכם עד סוף ימינו.

 

תהינה נשמותיכם צרורות בצרור החיים.

יהי זכרכם ברוך!

 

דני עברי

ראש המועצה