באנו לציין את מסירות נפשם של אחינו ואחיותינו שנפלו במילוי תפקידם בכוחות הביטחון, במערכות ישראל ובפעולות האיבה.

באנו להנציח את זכרם ולזכור את קרבנם. באנו לשאת תפילה לעילוי נשמתם.

באנו להוקיר את המשפחות השכולות שאבדו את יקירהם.

אדמה זו שבה הם טמונים היא אדמת הגליל, מורשת אבותינו וילדינו.

אנחנו שייכים לאדמה הזו. אנחנו מנסים להיות ראויים לה ולהם, אבל אנו נכשלים.

אנחנו משתדלים שוב. אנחנו תמיד נשתדל שוב ושוב. אנחנו נחנך גם את ילדנו להשתדל שוב ושוב. אנחנו נשתדל לחיות חיים ראויים לזכרם ולעילוי נשמותיהם.

נצח ישראל לא ישקר.

כבר יותר משנה שאנו מוגבלים בביטוי הפיזי של חיבוק. אני מבקש להביט בכל המשפחות השכולות. אני מבקש לכל בן ובת, משפחה שכולה, לשלוח 30,000 חיבוקים, אחד מכל תושב משגב.

אני מבקש להביט בכל קבר ב-60,000 עיניים! ילדינו הם. אחינו ואחיותינו הם.

יהי זכרם ברוך

דני עברי
ראש המועצה