לאתר חברת קולחי משגב לחץ כאן

 

חברי הדירקטוריון:

 

 • דני עברי - יו"ר הדירקטוריון

 • אחמד עלי סואעד (נציג מליאה)

 • גל חכים (נציג מליאה)

 • תומר לוין (נציג הרשות)

 • תהל פרץ (נציגת הרשות)

 • יעל באן כהן (נציגת ציבור)

 • לואיז מדר בשקין (נציגת ציבור)

 • עדנה הררי אברהם (נציגת ציבור)

תפקיד הדירקטוריון:

 • לקבוע את מדיניות החברה

 • לעקוב ולייעץ בתחומי הפעילות השונים של החברה

 • להנחות את מנכ"ל החברה