תו ירוק, תעודת התחסנות ותעודת החלמה

למידע בנושא באתר משרד הבריאות