הודעה מצולמת של ראש המועצה מיום 18-3-2020

בעברית וערבית