עדכוני קורונה

מעת לעת, בהתאם למצב ובהתאם לצורך, אנחנו מפרסמים מידע ספציפי לתושבי המועצה בעניין הקורונה.


עבודת המועצה

עד להודעה חדשה, אין קבלת קהל במועצה

תושבים יקרים, בהתאם להנחיות המדינה, צמצמנו את מצבת עובדי המועצה. מרבית עובדי המועצה אינם עובדים. מקצתם עובדים מרחוק.

ככלל, מחלקות המועצה פועלות ומשתדלות לתת מענה לכל פניה, במהירות וביעילות.

אנא קבלו זאת בהבנה. נקווה לחזור במהרה לפעילות בהיקף מלא ובבריאות שלמה.

מוקד המועצה (107) עומד לרשותכם בכל ענין ובכל עת. 

הודעה מצולמת לכל תושבי משגב 31.3.20

"שרותי המועצה מונגשים" 


אתם מוזמנים להקיש ולהכנס