הודעה מיום 25/3/2020

תושבי משגב היקרים, מעדכנים אתכם שחולה מס' 62 החלים לשמחתנו ושב לביתו. בנוסף, חולה מס' 732, גבר בן 55 מהיישוב יובלים נמצא חיובי בבדיקה. הוא חש בטוב ונמצא בבידוד בביתו. יישובי משגב מגלים אחריות ועזרה הדדית לתפארת. אנחנו לצדכם וזמינים לכל פנייה.
ראו את הודעת משרד הבריאות המתריעה על מי שבא במגע עם חולה מס' 732