חברי העמותה:

 

  • ניר ברעם (יו"ר הנהלת העמותה)

  • גילה אלבאום (יו"ר ועדת כספים וכ"א) 

  • אילן מאייר (נציג הרשות)

  • יהודה גולדשטיין (נציג החברה למתנ"סים)

  • אסף אברהמי (נציג ציבור)

  • יובל ברזילאי (נציג ציבור)

  • אלי שובי (נציג ציבור)

  • יוסי ישראלי (הגוף המבקר)

  • ניר נחמני (רו"ח)