חברי הועד המנהל


 • דני עברי (יו"ר הנהלת העמותה ונבחר ציבור מטעם הרשות)

 • דנה ראובנס (נבחרת ציבור מטעם הרשות)

 • נועה צוק (מנהלת אגף חינוך, עובדת מועצה מטעם הרשות) 

 • יערה לב ירמיהו (נציגת ציבור מטעם הרשות)

 • מיכאל עובדיה (נציג ציבור מטעם העמותה)

 • יובל בריזלאי (נציג ציבור מטעם העמותה)

 • יהורם פוסקלינסקי (נציג החברה למתנ"סים)

 • משה חזות (נציג החברה למתנ"סים)


  בעלי תפקידים ומשתתפים שאינם חברי הועד המנהל
  אינם מקבלי החלטות או נושאים באחריות ניהולית
 • אורן ג'וליאן (משקיף)

 • יוסי ישראלי (הגוף המבקר)

 • ניר נחמני (רו"ח)