חברי הועד המנהל:

 

 • אילן מאייר (יו"ר הנהלת העמותה)

 • גילה אלבאום (יו"ר ועדת כספים וכ"א) 

 • רותי מרגלית (נציגת הרשות)

 • יהודה גולדשטיין (נציג החברה למתנ"סים)

 • משה חזות (נציג החברה למתנ"סים)

 • עלי סואעד (נציג ציבור)

 • דנה ראובנס (נציגת ציבור)

 • מיכאל עובדיה (נציג ציבור)

 • יובל בריזלאי (נציג ציבור)

 • אורן ג'וליאן (נציג ציבור)

 • יוסי ישראלי (הגוף המבקר)

 • ניר נחמני (רו"ח)