[

דנה אמיר
רכזת היחידה להתנדבות
04-9990124
]

אסנת קציר
מזכירה
04-9990124

היחידה  להתנדבות במועצה האזורית משגב פועלת לחיזוק חוסנם של הפרט והקהילה תוך יצירת שותפות ותמיכה קהילתית באמצעות פיתוח נושא ההתנדבות.

היחידה יוזמת, מלווה ומקדמת יוזמות של תושבים לכדי תוכניות התנדבות המרחיבות

את השירותים הניתנים ע"י הרשות.

היחידה פועלת בשותפות עם עמותות ומוסדות הקהילה.

ביחידה מתנדבים כ-1000 איש המשולבים בתוכניות ההתנדבות במשגב.

קישורים שימושיים:

אתר התנדבות ארצי