1
הסברים ורקע
2
פרטי התלמיד/ה
3
אישור ההורה


רקע

כדי למצמם את התחלואה וכדי לשמור את מערכת החינוך פתוחה, משרד החינוך מפעיל את התוכנית "מגן חינוך", שמטרתה איתור מוקדם של תחלואה במערכת החינוך על ידי ניטור קבוע של תלמידים וצוותי חינוך.
במסגרת התוכנית יבדקו תלמידים ואנשי הצוות בכל שבוע, במגמה לצמצם את ההדבקות בתוך בתי הספר ולתרום להשארתם פתוחים לאורך זמן.


שיטת הדגימה והבדיקה

הדגימה נעשית באמצעות מטוש בחלל הפה והאף בדרך המותאמת לילדים, תוך התחשבות בנדגמים ובגילם.


 

לתשומת לבכם, ההסכמה היא חד פעמית עבור כל שנת הלימודים. הורה המעוניין להיות נוכח בעת הבדיקה של ילדו / ילדתו יכול לעשות זאת בתאום מראש עם בית הספר. במקרה שהתלמיד מסרב להבדק או במקרה שהורה חזר/ה בו / בה מהסכמתו/ה, והודיע/ה על כך לבית הספר - התלמידים לא יבדקו.

פרטי התלמיד/ה

 

 

 

הרייני נותן / נותנת את הסכמתי לדברים הבאים:

  1. לבדיקת בני / ביתי בבדיקות קורונה במסגרת "מגן חינוך" כאמור בהסבר המפורט לעיל. 
  2. המידע לגבי תוצאות הבדיקה יועברו למשרד הבריאות ולמי שהוסמך מטעמו ברשות המקומית, למשרד החינוך ולמנהל/ת המוסד החינוכי.
  3. לבני / ביתי אין מניעה רפואית כלשהי שמונעת ממנו / ממנה להבדק.

 

Browser not supported