פרטי העובד/ת 

פרטי המעריך/כה 

הערכה
מבחין בין משימות חשובות יותר לחשובות פחות (חובה) שדה חובה

1. לא נכון 6. נכון מאוד

1. לא נכון 6. נכון מאוד

חתימות

Browser not supported

Browser not supported

מקדם מהלכי שיפור וחדשנות בתחומי אחריותו

 
Untitled (חובה) שדה חובה
123456
 
 
התיחסות העובד