התקופה האחרונה חידדה מאוד את הצורך בתקשורת אינטרנטית איכותית. בשונה מהערים, אצלנו בפריפריה, לחברות המתקינות סיבים אופטיים, המוטיבציה לפרוש תשתיות נמוכה בשל הרווחיות הנמוכה.
המועצה האזורית משגב יזמה והובילה מהלך סדור לשידרוג תשתיות התקשורת האינטרנטית בישובי המועצה.
בהמשך להסכמות והסכמים של המועצה עם מספר חברות המתקינות תשתית סיבים אופטיים, בזק החליטו לפרוס תשתית סיבים.
ישנה הסכמה עם חברה נוספת על התקנה וחיבור לסיבים אופטיים בתנאים תחרותיים לבזק בתנאי שיהיו מעוניינים בכך 70% מבתי האב.
אנא הרשמו כאן (הרשמה שאינה מחייבת) אם אתם מעוניינים להתחבר לתשתית הסיבים האופטיים.
מספיקה הרשמה אחת לכל בית אב / מבנה.

ההרשמה כאן אינה מחייבת והתקנת הסיבים תתבצע בכפוף לכמות הנרשמים. 
בכל מקרה, ההתקשרות עם חברת תקשורת אידיבידואלית, לכל בית אב בנפרד. 
 

רחוב ומספר בית ככל שהם קיימים. רצוי לציין את מספר המגרש או אם הנכם גרים בשכירות, אצל מי אתם שוכרים.

 
Browser not supported