בעל עסק יקר,

 

בהתאם לתקנות שעת חרום הותרה פתיחתם של עסקים הנמנים על רשימת תחומי העיסוק המפורטת בתקנות אלו, בכפוף להגשת תצהיר בעל העסק אשר במסגרתו מתחייב בעל העסק כי מתקיימים בעסק כל התנאים הנדרשים בתקנות.


נא הכנסו ומלאו באתר הממשלתי של משרד הכלכלה את ההצהרות הנדרשות.

יש להכנס >>>כאן <<<.

יש לבחור בתיבת הרשות המקומית, "משגב". ההצהרה תגיע למירי פרחי, אחראית רישוי עסקים במשגב.

מומלץ לבחור באפשרות הזו כדי לקבל עותק של ההצהרה למייל שלכם.

אין צורך לקבל "רשות" לפתיחת העסק לפי כללי התו הסגול. פתיחת העסק לפי הכללים וההצהרה על פתיחתו בקישור למעלה, מספיקים.


להודעת דובר משרד הבריאות : הקלות בפתיחת מסעדות, ברים , בריכות שחיה

לתמצית ההקלות

תקנות שעת חירום נגיף קורונה 


מודגש כי כל האמור בדף זה הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא, המידע בדף זה נכון לתאריך 19.4.20

 

" תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה)(תיקון):

- ענפי התעשייה, הייצור והשירותים יוכלו לשוב למתכונת עבודה של 30% ממצבת כוח האדם או עד 10 עובדים בו זמנית במקום העבודה, לפי הגבוה מבינהם. 

- עם זאת, מגבלה זו לא תחול על מקומות עבודה ועסקים שיעמדו בכללי ה״תו הסגול״ ואלו יוכלו להעסיק היקפי כוח אדם גבוהים יותר. 

- להלן הכללים המרכזיים של "התו הסגול" למעסיקים: כל עסק ימנה ממונה קורונה מטעמו; שמירה על כללי היגיינה; איסור התקהלות בפינת הקפה ובמטבחונים; אכילה בחדרו של העובד ככל האפשר; שמירה על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם; בדיקת חום בכניסה; שיבוץ באותה קבוצת הסעה ואותה משמרת, ככל האפשר; בחדר שגודלו עד 20 מ״ר - יוכלו לשהות שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שתמנע העברת רסס; בחדר שגודלו מעל 20 מ"ר- עד 5 עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה; קיום פגישות ודיונים יתאפשר עד 8 עובדים בחדר. " ...

רשימת ענפי מסחר שיכולים לחזור לפעילות

"התו הסגול" לתעשייה ושירותים - הנחיות למקומות עבודה 

"התו הסגול" למסחר - הנחיות לחניות המסחר

 


לפרסום המלא באתר משרד האוצר