חברי הועדה:

  • חוסיין נעים (ערב אל נעים)

  • אראל עוזיאל (יודפת)

  • טל חכים דרומי (פלך)

  • עמיר שאנן (אשבל)

 

תפקיד הועדה: 

לטפל בעניינים החקלאיים של המועצה ושל תחום המועצה.