חברי הועדה:

  • דני עברי - ראש המועצה

  • חוסין נעים (ערב אל נעים)

  • אריאל עוזיאל (יודפת)

  • טל חכים דרומי (פלך)

  • עמיר שנאן (אשבל)

 

תפקיד הועדה: 

לטפל בעניינים החקלאיים של המועצה ושל תחום המועצה.