חברי הוועדה:

  • אראל עוזיאל (יודפת)

  • מוישלה זילברשטיין (מנוף)

  • אמיר בשן (הר חלוץ)

 

תפקיד הוועדה:

יעוץ וסיוע למשטרה בעניין המשמר האזרחי.