חברי הועדה:

  • רפי דיין (מורשת)

  • עיסאם סואעד (ראס אל עין)

  • נורית צ'סניק שקד (לוטם)

  • מוסא מוחמד עוואד (כמאנה)

  • יועץ משפטי

  • תהל פרץ - מנהלת הארנונה

  • שרון סודרי - מנהלת אגף רווחה וקהילה

  • יעל הורוביץ - רכזת הנחות ארנונה

 

תפקיד הועדה:

טיפול במתן הנחות בארנונה.