תפקיד הועדה:

  • טיפול במתן הנחות בארנונה. 

חברי הועדה:

  • רפי דיין (מורשת)

  • עיסאם סואעד (ראס אל עין)

  • נורית צ'סניק שקד (לוטם)

  • מוסא מוחמד עוואד (כמאנה)

     


בנושא הנחות יש לפנות:

חני שייער
הנחות ארנונה
04-9902081