חברי הועדה:

  • רפי דיין (מורשת)

  • עיסאם סואעד (ראס אל עין)

  • נורית צ'סניק שקד (לוטם)

  • מוסא מוחמד עוואד (כמאנה)

 

 

 

תפקיד הועדה:

טיפול במתן הנחות בארנונה.