אתר לזכרם של חללי צה"ל  ונפגעי פעולות האיבה - משגב


חברי הועדה

  • יהודית סלע (קורנית)

  • אורן ג'וליאן (לבון)

  • ערן הספל (אבטליון)

  • אסנת מנדלוביץ' (עצמון)

  • עמית שהם (יובלים)

  • יעל רייך (יובלים)


    תפקיד הועדה

יזום ותכנון דרכי הנצחה

חיבור הקהילה להורים השכולים