חברי הועדה:

  • יהודית סלע (קורנית)

  • אורן ג'וליאן (לבון)

  • ערן הספל (אבטליון)

  • תמר ויינר (תובל)

     

תפקיד הועדה:

יזום ותכנון דרכי הנצחה

חיבור הקהילה להורים השכולים