חברי הועדה:

 

  • יעל רייך (נציגת ציבור)

  • יהודית סלע (קורנית)

  • אורן ג'וליאן (לבון)

  • עמית שוהם (נציגת ציבור)

  • מירב בן-דע - מנכ"לית המועצה

     

תפקיד הועדה:

יזום ותכנון דרכי הנצחה

חיבור הקהילה להורים השכולים