תפקיד הועדה:

קידום תחום החינוך במשגב

 

לצפייה בפרוטוקולי הועדה