חברי הועדה:

  • רותי יהודה (שורשים)

  • אחמד עלי סואעד (סלאמה)

  • גל חכים (צורית)

  • אורן ג'וליאן (לבון)

  • עיסאם סואעד (ראס אל עין)

  • ערן הספל (אבטליון)

 

תפקיד הועדה:

לבדוק הצעות מחירים המוגשות למועצה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש המועצה על ההצעה הראויה לאישורו.

 

לצפייה במכרזי המועצה