חברי הועדה:

 • דודו מנור (טלאל)

 • מוסא מוחמד עוואד (כמאנה)

 • גיל בר זהר (מנוף)

 • חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים)

 • מיקי מלך (מצפה אביב)

 • אחמד עלי סואעד (סלאמה)

 • זאב שילאור (נציג ציבור)

 • גידי אהרוני (נציג ציבור)

 • דודו רוזנבלום (נציג ציבור)

 • נגה שליט (נציגת ציבור)

 • נעמה שפירנץ (נציגת ציבור)

 • זיו דגן (נציג ציבור)

 • מריז גושצ'לסקי (נציגת ציבור)

 

תפקידי הועדה:

ייזום ותכנון פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח בר קיימא.