להרשמה ליום העיון יש לשלוח מייל לניצן לוז 
ולציין: שם, שם ישוב, תפקיד בישוב ומס' טלפון נייד

יום עיון גינון בר קיימא.jpe