לוח זמני הסעות - מגזר בדואי - חופשת החורף 26/12/2021 - 30/12/2022

--------------------------------------------------------------------

לוח זמני הסעות (איסופים) ישובים יהודיים - תשפ"ב

--------------------------------------------------------------------

לוח זמני הסעות (איסופים) ישובים בדואיים - תשפ"ב