מדדים (פרמטרים) לרמת שרות בהסעת תלמידים

 

זמן נסיעה עודף

זהו זמן הסטייה המרבי של תלמיד ממסלול הנסיעה הישיר.

הזמן המרבי באיסוף ו/או בפיזור הינו 25 דקות.

דוגמא : זמן הנסיעה הישיר ממשגב למצפה אביב הינו כ-15 דקות. ניתן "להסיט" את האוטובוס לישובי הר שכניה ובלבד שזמן הנסיעה של התלמיד ממצפה אביב לא יעלה על 40 דקות.

 

זמן המתנה עודף

הזמן המקסימאלי המותר להבאת תלמיד לפני שעת היעד להגעת התלמידים כפי שנקבע על ידי בית הספר או זמן ההמתנה המקסימאלי של תלמיד להסעה לאחר שעת היעד לביצוע הפיזור כפי שנקבע על ידי בית הספר.

זמן זה נקבע ל-20 דקות.

דוגמא באיסוף : שעת היעד להבאת תלמידים לבית הספר הינה 7:25. ניתן להביא התלמידים לבית הספר לא לפני השעה 7:05.

דוגמא בפיזור : שעת היעד לפיזור תלמידי בית הספר נקבע ל-13:10. ניתן לעכב יציאת ההסעה עד השעה 13:30 לכל היותר.

 

מספר תחנות הסעה מקסימאלי

מספר התחנות המקסימאלי לאיסוף או פיזור בישוב לא יעלה על 5 תחנות. בקיבוץ תמיד תהא תחנה אחת.

 

מרחק מינימאלי בין תחנות בישוב

המרחק בין תחנה לתחנה בכל ישוב לא יפחת מ-500 מטר.

 

שילוב תלמידים בהסעה

אין הגבלה להסעת תלמידים קטנים וגדולים ביחד.

 

מספר כלי הרכב להסעת תלמידים

אין הגבלה על מספר כלי הרכב ו/או גודלם המסיעים תלמידים שנכנסים לישוב.

 

חישוב זמן איסוף או פיזור

לכל תחנה בישוב נקבע זמן קבוע לירידה או עליה מהרכב.

בישוב בו קיימת תחנה אחת – דקה אחת.

בישוב בו למעלה מתחנה אחת – חצי דקה לתחנה.