מה עושים אם נוצרה יתרת זכות בחשבון הארנונה ?


בשובר אפריל 2020 עודכנה לזכאים הנחה של 100% מארנונה עקב משבר הקורונה, רטרואקטיבית מחודש 03/2020. עדכון שיצר אצל חלק מבעלי העסקים יתרת זכות בכרטיס.

מי שבכרטיסו יתרת זכות יכול לקבל את יתרת הזכות לחשבון הבנק או להותירה בכרטיס המשלם במועצה לקיזוז עם חיובי הארנונה בחודש יוני 2020 .

את הבקשה להשבה / קיזוז יש להעביר עד לתאריך 10/05/20, לעירית ריינגולד, מרכזת גביה בגזברות המועצה

עירית ריינגולד
מנהלת חשבונות
04-9902371

למעוניינים בקבלת יתרת הזכות לחשבון הבנק, יש לצרף צילום צ'ק או אישור ניהול חשבון בנק.

בשורת הנושא לציין את שם העסק ומהות הבקשה השבה / קיזוז.