לידיעת הציבור

בבחירות לרשויות המקומיות שנערכות אחת לחמש שנים אמורים להיבחר:

 1. ראש מועצה*.
 2. חברי המליאה מטעם יישובי המועצה.
 3. הוועדים המקומיים של כל ישוב.
 • * לאחר פרישתו של אחד משני המועמדים לרשות המועצה במשגב,
  נותר מועמד אחד, ראש המועצה המכהן.
  לפיכך, בהתאם לחוק, לא התקיימו בחירות לראשות המועצה במשגב
  ומנהל הבחירות יכריז על המועמד היחיד, כראש המועצה הבא.
   
 • בישובים שבהם הוצגה רק רשימה אחת של מועמדים למליאת המועצה,
  לא יתקיימו בחירות למליאת המועצה והרשימה היחידה תוכרז כרשימה המייצגת את הישוב.
  העומד בראשה יהיה הנציג של הישוב במליאת המועצה.
  אם יש בישוב יותר מרשימה אחת של מתמודדים למליאת המועצה, יתקיימו בו בחירות למליאה.
  במשגב היו הפעם 5 ישובים שבהם התקיימו בחירות למליאת המועצה:
  חוסנייה, יובלים, יודפת, מורשת וסלאמה.
   
 • לכל ישוב, על פי חוקי המדינה חייב להיות ועד מקומי.
  בחירות לוועדים המקומיים יתקיימו רק בישובים שבהם יש יותר מרשימה אחת של מועמדים לוועד המקומי.
  ביתר הישובים תוכרז הרשימה היחידה שנרשמה כרשימה הנבחרת לועד המקומי.
  :במשגב היו הפעם 6 ישובים שבהם התקיימו בחירות לוועד המקומי:
  דמיידה, חוסנייה, כמאנה, סלאמה, ערב אל נעים וראס אל עין.
   
שם הישוב בחירות לועד המקומי בחירות למליאת המועצה מספר הקלפיות
דמיידה יש   1
חוסנייה יש יש 1
יובלים   יש 2
יודפת   יש 1
כמאנה יש   2
מורשת   יש 2
סלאמה יש יש 4
ערב אל נעים יש   1
ראס אל עין יש   1